Arbetsförmedlingens arbetsgivarpodd

59. Rekrytera från utbildning

April 8, 2020

Hur kan Arbetsförmedlingen hjälpa arbetsgivare att rekrytera inom bristyrken? Genom att erbjuda arbetsgivare möjligheten att anställa kandidater som är i slutfasen av en arbetsmarknadsutbildning, kan Arbetsförmedlingen hjälpa arbetsgivare att hitta kandidater med rätt kompetens.

https://arbetsformedlingen.se/for-arbetsgivare/rekryteringstjanster/utbilda-och-rekrytera


Programledare: Karolina Brogan
Gäst: Camilla Hane, produktutvecklare Arbetsförmedlingen
Tekniker: Per-Göran Nordström

Play this podcast on Podbean App